A cég rövid jellemzése

Dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária pôsobiaca v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, správneho práva, poisťovacieho a stavebného práva.