A cég rövid jellemzése

Reklamná agentúra a výroba reklamy. Pôsobí na trhu od roku 1998, zaoberajúca sa full-servisom v oblasti reklamy.