A cég rövid jellemzése

Stavebno - obchodná spoločnosť