A cég rövid jellemzése

ActiveMedia Slovakia s.r.o. je spoločnosť s 35 ročnou históriou pôsobiaca takmer v celej Európe. Je odborníkom v oblasti reklamy v spolupráci s obchodným reťazcami a následným predajom regionálnym firmám. Na slovenskom trhu úspešne fungujeme už 10 rokov.