Description of the company

Štátna príspevková organizácia rezortu MK SR so zameraním na film, filmový archív, audiovízia.