Description of the company

Dopravné plánovanie v cestnom hospodárstve, informačný systém cestného hospodárstva, majetková správa ciest vo vlastníctve štátu.