Aktuálne pozície

 1. Samostatný referent správy zákazníckych požiadaviek
 2. Odborný referent správy zákazníckych požiadaviek
 3. Samostatný colný deklarant, vyclievacie oddelenie Žilina
 4. Prevádzkový zámočník - zvárač, Tomášikova 54,Bratislava, pri železničnej stanici Nové Mesto
 5. Kontrólor poštových zásielok, vyclievacie oddelenie Bratislava, pri železničnej stanici Nové Mesto
 6. Poštový zamestnanec, vyclievacie oddelenie Bratislava
 7. Samostatný colný deklarant, vyclievacie oddelenie Banská Bystrica
 8. Samostatný colný deklarant, vyclievacie oddelenie Bratislava, pri železničnej stanici Nové Mesto
 9. Zamestnanec Back Office
 10. Koordinátor Back Office
 11. Poštový doručovateľ - Pošta Liptovský Mikuláš 1
 12. Poštový doručovateľ- Pošta Žilina 1
 13. Stolár - oddelenie realizácie interiérov pôšt Košice
 14. Hľadáš si brigádu v okrese Senec? Poď doručovať listové zásielky do obcí Chorvátsky Grob a Veľký Bieľ!
 15. Priehradkový zamestnanec - Pošta Stupava
 16. Poštový doručovateľ - Pošta Banská Bystrica 5 - počas PN a dovoleniek
 17. Poštový doručovateľ - Pošta Trenčín 5
 18. Poštový doručovateľ- Divina, Rosina
 19. Poštový doručovateľ - Pošta Matúškovo
 20. Vodič - Bratislava (mesačný zárobok až 1065 EUR)
 21. Triedič zásielok
 22. Poštový zamestnanec - Bratislava - aj brigádne za 6 €/h brutto
 23. Poštový doručovateľ - Pošta Nové Mesto nad Váhom 1
 24. Poštový doručovateľ, zastupovanie počas PN - Pošta Plevník - Drienové
 25. Priehradkový zamestnanec na skrátený úväzok pre poštu BA 3
 26. Priehradkový zamestnanec na pošte v Bratislave
 27. Poštový doručovateľ- Pošta Krpeľany zástup počas PN
 28. Hľadá sa poštový doručovateľ pre Petržalku
 29. Poštový doručovateľ
 30. Triedič zásielok v Bratislave /aj brigádne za 6 Eur/h
 31. Poštový doručovateľ pre poštu BA 1 a poštu BA 3 s prac.dobou od 11:00 - 19:00
 32. Zamestnanec back office na pošte Topoľčany 1
 33. Vodič - Žilina
 34. Poď nám pomôcť doručovať zásielky v Starom Meste a zarob si tak do konca roka! Ako odmenu ti ponúkame 6€/hod!
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.