Aktuálne pozície

 1. Zamestnanec poštovej prepravy - oddelenie colno-deklaračné - Bratislava
 2. Pokladník v Slovenskej pošte - Bratislava (Bojnická a Kopčianska ul.) na trvalý PP
 3. Dispečer poštovej prepravy na trvalý pracovný pomer Bratislava
 4. Priehradkový zamestnanec pre poštu BA 3 a BA 52
 5. Brigáda - poštový doručovateľ pre poštu BA 3
 6. Poštový doručovateľ - Pošta Doľany pri Častej
 7. Vedúci Pošty - Pošta Jablonové
 8. Poštový doručovateľ - Pošta Bernolákovo
 9. Odborný správca operačných systémov a sietí Banská Bystrica
 10. Poštový doručovateľ-Pošta Žilina 4
 11. Priehradkový zamestnanec - Pošta Kvetoslavov
 12. Priehradkový zamestnanec - Pošta Liptovský Mikuláš 4
 13. Vedúci pošty Ružindol
 14. Zásobovač - stredisko POSTservis Mail & Pack
 15. Mechanik elektronických zariadení -Slovenská pošta, a.s., Bratislava
 16. Poštový doručovateľ pre Vajnory a Raču
 17. Poštový zamestnanec - TPP aj brigádne za 4,50€ /h brutto v Žabom majeri a Petržalke
 18. Triedič zásielok na odd.spracovania - TPP (možnosť poskytnutia ubytovania)
 19. Vodič - Bratislava s oprávnením C!
 20. Triedič na rampe v Bratislave - trvalý PP (možnosť poskytnutia ubytovania)
 21. Zamestnanec pre príjem zásielok na pošte integrovaného podaja - Pošta Bratislava 12
 22. Balíkový doručovateľ - Bratislava
 23. Poštový doručovateľ - Pošta Galanta 1
 24. Poštový doručovateľ - Pošta Tešedíkovo
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.