Description of the company

Kancelária verejného ochrancu práv

Show full description
Oblasť pôsobenia: Ochrana základných práv a slobôd podľa zákona č. 564/2001 Z. z.
o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov

Hide full description