How can we help you?

Description of the company

Spoločnosť FENESTRA Sk® pôsobí na trhu už od roku 1997. Od svojho založenia patrí medzi najvýznamnejších producentov plastových a hliníkových okien s aktuálnym počtom zamestnancov 150.

Jobs: FENESTRA Sk, spol. s r.o.

1 - 8 of 8