Description of the company

F. M. Servis je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť v oblasti spracovania a správy registratúrnych záznamov. (Správa registratúry, príjem a spracovanie záznamov, úschova záznamov, skartovacie služby.) Naše služby dlhodobo využívajú slovenské firmy i spoločnosti s európskou a celosvetovou pôsobnosťou.