Description of the company

CORETEQ Research & Development je spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v informačných technológiach, zaoberajúca sa výskumom nových a štúdiom existujúcich technológií. Jadro našej spoločnosti sa skladá z ľudí, ktorí majú viac ako 20-ročné skúsenosti s návrhom, vývojom a nasadením aplikácií.