How can we help you?

Description of the company

Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 1997.

Show full description
Hlavné činnosti firmy sú:

infraštruktúra pre komunikačné služby a zariadenia
- metalická kabeláž pre siete LAN
- optické kabeláž pre siete LAN
- meranie a certifikácia sietí
- dátové rozvádzače
- elektroinštalácie

slaboprúdové zariadenia a rozvody
- kamerové systémy
- elektronická požiarna signalizácia
- systémy ozvučenia a evakuačného rozhlasu
- prístupové systémy

komunikačné služby a zariadenia
- telefónne digitálne pobočkové ústredne
- IP telefónia
- videokonferencie
- outsorsing hlasových komunikačných služieb

Hide full description

Jobs: COMNET, s.r.o.

1 - 1 of 1