Description of the company

Stavebná spoločnosť
Výstavba pozemných a inžinierskych stavieb a odborné poradenstvo v oblasti stavebníctva.