Description of the company

obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom kuchynskej techniky