Description of the company

Advokátska kancelária AK Záhorská, s.r.o. poskytuje široký rozsah právnych služieb a poradenstva pre slovenskú ako i zahraničnú klientelu, a to predovšetkým v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, pracovného práva, rodinného práva, práva hospodárskej súťaže a konkurzného práva.