Description of the company

AEGON Slovensko patrí do koncernu AEGON, jednej z najväčších finančných skupín na svete, ktorá poskytuje produkty životného poistenia, dôchodkového zabezpečenia a sporivo-investičné produkty už viac ako 160 rokov. Koncern AEGON má sídlo v holandskom Haagu a spoločnosti pod neho patriace zamestnávajú viac ako 25000 zamestnancov po celom svete. Hlavnými trhmi koncernu sú Spojené štáty americké, Holandsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Ďalšími dôležitými trhmi sú Kanada, Čína, Maďarsko, Poľsko, Španielsko, Slovenská republika a Česká republika.
Koncern AEGON aplikuje model podnikania, pri ktorom splnomocňuje svoje lokálne spoločnosti pôsobiace v jednotlivých krajinách na identifikáciu a poskytovanie takých produktov a služieb, ktoré najlepšie spĺňajú rastúce požiadavky klientov, využívajúc distribučné kanály, ktoré sú najvýhodnejšie v rámci danej krajiny. AEGON je hrdý na schopnosť harmonizovať lokálny prístup a silu rýchlo expandujúcej globálnej spoločnosti.