Description of the company

Spoločnosť zaoberajúca sa najmä outsourcingom účtovníctva, miezd, daňovým poradenstvom a auditom.