TARGET Executive Search
Ventúrska 14, SK-811 01 Bratislava, Tel.: (421-2) 54 41 16 17
www.targetexecutivesearch.com
slovakia@targetexecutivesearch.com

TARGET Executive Search (www.targetexecutivesearch.com) je rakúska spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti personálneho poradenstva, a to predovšetkým cieleného systematického oslovovania "headhuning" v regióne strednej a východnej Európy. Zameriava sa na:

• Executive Search – Headhunting
• Outplacement
• Competition monitoring for management potential

Spoločnosť TARGET Executive Search bola založená v roku 1994. Postupne sa vypracovala na vedúcu spoločnosť v oblasti Executive Search s regionálnym pôsobením. V súčasnosti pôsobí v 7 krajinách strednej a východnej Európy: konkrétne v Slovenskej a Českej republike, v Maďarsku, v Poľsku, v Rakúsku, v Rumunsku a v Bulharsku. Zároveň má vybudovanú silnú sieť regionálnych partnerských Executive Search spoločností v rámci medzinárodnej siete INAC (www.inac-global.com). Na slovenskom trhu pôsobí TARGET Executive Search od roku 1998.

Emailové perličky

Brücke nach Osteuropa - Bridge to Eastern Europe

Who cares? You don´t…I do!

One inspiring event is more than dozen motivation trainings

Fairy Tales about Headhunting

Hľadám prácu

Headhunting na Slovensku

What´s hot on the labor market?

INAC - Global Executive Search is proud to introduce two new members located in Finland and Canada

Rozdiely v platoch mužov a žien pretrvávajú

Global Headhunting meeting

Voľné pracovné pozície:

 1. Senior konstruktér pro manipulační techniku    otvoriť v novom okne
  20.11.2015, TARGET Executive Search
  Praha
 2. CAE Inženýr    otvoriť v novom okne
  20.11.2015, TARGET Executive Search
  Plzeňský kraj, Praha
 3. Programátor C# a .NET   otvoriť v novom okne
  20.11.2015, TARGET Executive Search
  Praha
 4. Regional Finance and Controlling Manager EE   otvoriť v novom okne
  20.11.2015, TARGET Executive Search
  Senec
 5. Plant Manager Processing Center   otvoriť v novom okne
  20.11.2015, TARGET Executive Search
  Bratislava region
 6. Manažér úseku vymáhania pohľadávok    otvoriť v novom okne
  13.11.2015, TARGET Executive Search
  Bratislava
 7. Assistant/Junior Consultant   otvoriť v novom okne
  6.11.2015, TARGET Executive Search
  Prague
 8. HR Manager   otvoriť v novom okne
  6.11.2015, TARGET Executive Search
  Trnava
 9. Head of Partner Management (spotrebiteľské financovanie)   otvoriť v novom okne
  3.11.2015, TARGET Executive Search
  Bratislava

Ponuky spoločnosti e-mailom