TARGET Executive Search
Ventúrska 14, SK-811 01 Bratislava, Tel.: (421-2) 54 41 16 17
www.targetexecutivesearch.com
slovakia@targetexecutivesearch.com

TARGET Executive Search (www.targetexecutivesearch.com) je rakúska spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti personálneho poradenstva, a to predovšetkým cieleného systematického oslovovania "headhuning" v regióne strednej a východnej Európy. Zameriava sa na:

• Executive Search – Headhunting
• Outplacement
• Competition monitoring for management potential

Spoločnosť TARGET Executive Search bola založená v roku 1994. Postupne sa vypracovala na vedúcu spoločnosť v oblasti Executive Search s regionálnym pôsobením. V súčasnosti pôsobí v 7 krajinách strednej a východnej Európy: konkrétne v Slovenskej a Českej republike, v Maďarsku, v Poľsku, v Rakúsku, v Rumunsku a v Bulharsku. Zároveň má vybudovanú silnú sieť regionálnych partnerských Executive Search spoločností v rámci medzinárodnej siete INAC (www.inac-global.com). Na slovenskom trhu pôsobí TARGET Executive Search od roku 1998.

Happy 22nd Birthday TARGET!

Can Central and Eastern European Management Compete?

Brücke nach Osteuropa - Bridge to Eastern Europe

Fairy Tales about Headhunting

Headhunting na Slovensku

Voľné pracovné pozície:

 1. Senior CAPEX Buyer   otvoriť v novom okne
  29.4.2016, TARGET Executive Search
  Ružomberok
 2. Kariéra v móde - Manažér oddelenia    otvoriť v novom okne
  26.4.2016, TARGET Executive Search
  Bratislava
 3. Controlling Manager   otvoriť v novom okne
  25.4.2016, TARGET Executive Search
  Bratislava region
 4. Manažér útvaru projektového riadenia   otvoriť v novom okne
  20.4.2016, TARGET Executive Search
  Trenčiansky kraj
 5. Lean manažér   otvoriť v novom okne
  20.4.2016, TARGET Executive Search
  Trenčiansky kraj

Ponuky spoločnosti e-mailom