Ponuky práce: SOZA

SOZA je právnická osoba, občianske združenie autorov a vydavateľov hudobných diel podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov; toto združenie predstavuje záujmovú samosprávu, ktorou si nositelia majetkových práv cestou zvolených orgánov spravujú majetkové záujmy spoločenstva ako celku. V súlade s oprávnením MK SR spravujeme na území Slovenska majetkové autorské práva k hudbe z celého sveta, vykonávame kolektívnu správu práv podľa Autorského zákona už 90 rokov. SOZA je členom medzinárodných konfederácií GESAC a CISAC.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Ochrana a výkon majetkových práv svojich členov. Poskytovanie licencií používateľom hudobných diel, ako napr. televíznym a rozhlasovým vysielateľom, prevádzkovateľom káblovej retransmisie, prevádzkovateľom online služieb, usporiadateľom kultúrnych podujatí a podobne.

Počet zamestnancov:
76


Ponuky spoločnosti e-mailom

Chcete zvýšiť svoju šancu na nájdenie práce?

Vytvorte si životopis