Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, sú bezpečným, spoľahlivým, efektívnym a konkurencieschopným výrobcom elektriny s dominantným postavením na elektroenergetickom trhu v SR.

Vyberte si prevádzku:
 1. Technik plánovania a koordinácie   otvoriť v novom okne
  29.6.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, Nitriansky kraj
 2. Mechanik technických prostriedkov fyzickej ochrany   otvoriť v novom okne
  29.6.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, Nitriansky kraj
 3. Technik radiačnej kontroly   otvoriť v novom okne
  28.6.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  AE Mochovce, 935 39 Mochovce, Nitriansky kraj
 4. Mechanik technických prostriedkov fyzickej ochrany (Ref. č.: A0131)   otvoriť v novom okne
  23.6.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, Trnavský kraj
 5. Referent správy centrálneho archívu   otvoriť v novom okne
  22.6.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  SE, a.s., Vodné elektrárne, závod, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín
 6. Ekonóm daní   otvoriť v novom okne
  21.6.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Mlynské nivy 47, Apollo Business Center II., Bratislava
 7. Operátor sekundárneho okruhu (Ref. č.: A1000)   otvoriť v novom okne
  17.6.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, Trnavský kraj
 8. Špecialista inžinieringu   otvoriť v novom okne
  17.6.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  SE, a.s., Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostoľany, Trenčiansky kraj
 9. Špecialista riadenia jadrovo-bezpečnostných projektov (Ref. č.: 23140)   otvoriť v novom okne
  17.6.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, Trnavský kraj
 10. Elektrikár - vodné hospodárstvo A1185 (Ref. č.: A1185.20200)   otvoriť v novom okne
  17.6.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, Trnavský kraj
 11. SAP konzultant - systémy FI/CO   otvoriť v novom okne
  15.6.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Mlynské nivy 47, Apollo Business Center II., Bratislava
 12. Technik bezpečnostných meraní (Ref. č.: A0123.00101)   otvoriť v novom okne
  13.6.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, Trnavský kraj

Ponuky spoločnosti e-mailom