Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, sú bezpečným, spoľahlivým, efektívnym a konkurencieschopným výrobcom elektriny s dominantným postavením na elektroenergetickom trhu v SR.

Vyberte si prevádzku:
 1. Strategický nákupca   otvoriť v novom okne
  21.10.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, Nitriansky kraj
 2. Technik bezpečnostných meraní - osobná dozimetria   otvoriť v novom okne
  21.10.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Mochovce, Nitriansky kraj
 3. Senior právnik pre projekt dostavby 3,4 bloku elektrárne Mochovce   otvoriť v novom okne
  12.10.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Mlynské nivy 47, Apollo Business Center II. a Elektrárne Mochovce, Nitriansky kraj, Bratislava
 4. Technik chémie - manažér akosti   otvoriť v novom okne
  10.10.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Mochovce, Nitriansky kraj
 5. Revízny technik   otvoriť v novom okne
  10.10.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, Nitriansky kraj
 6. Technik operatívnej inžinierskej podpory - Skupina - ochrany, merania a automatiky (Ref. č.: A3122.00102)   otvoriť v novom okne
  10.10.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, Trnavský kraj

Ponuky spoločnosti e-mailom