Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, sú bezpečným, spoľahlivým, efektívnym a konkurencieschopným výrobcom elektriny s dominantným postavením na elektroenergetickom trhu v SR.

Vyberte si prevádzku:
 1. Dispečer   otvoriť v novom okne
  19.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Mlynské nivy 47, Apollo Business Center II., Bratislava
 2. Operátor sekundárneho okruhu   otvoriť v novom okne
  19.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Mochovce, Nitriansky kraj
 3. Technik operatívnej inžinierskej podpory - Skupina - udržiavanie nehnuteľností (Ref. č.: A3141.00104)   otvoriť v novom okne
  17.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, Trnavský kraj
 4. Technológ prípravy údržby - Skupina prípravy údržby nehnuteľností (Ref. č.: A3142.00101)   otvoriť v novom okne
  17.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, Trnavský kraj
 5. Zámočník ( údržba tlakových systémov )   otvoriť v novom okne
  17.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Mochovce, Nitriansky kraj
 6. Špecialista treasury a financovania   otvoriť v novom okne
  13.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Mlynské nivy 47, Apollo Business Center II., Bratislava
 7. Majster - Opravy turbíny   otvoriť v novom okne
  13.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Mochovce, Nitriansky kraj
 8. Elektrikár ( údržba elektromotory, servopohony, generátor )   otvoriť v novom okne
  13.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Mochovce, Nitriansky kraj
 9. Zámočník ( údržba točivých strojov )   otvoriť v novom okne
  13.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Mochovce, Nitriansky kraj
 10. Prevádzkový elektrikár bloku jadrovej elektrárne   otvoriť v novom okne
  13.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Mochovce, Nitriansky kraj
 11. Strojník jadrových ( resp. energetických ) zariadení   otvoriť v novom okne
  13.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Mochovce, Nitriansky kraj
 12. Technik BTS a PO   otvoriť v novom okne
  12.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Mochovce, Nitriansky kraj
 13. Technik bezpečnostných meraní - osobná dozimetria   otvoriť v novom okne
  12.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  AE Mochovce, 935 39 Mochovce, Nitriansky kraj
 14. Technik hodnotenia prevádzky   otvoriť v novom okne
  12.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  AE Mochovce, 935 39 Mochovce, Nitriansky kraj
 15. Technik bezpečnostných meraní (Ref. č.: A0123.00101)   otvoriť v novom okne
  11.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, Trnavský kraj
 16. Technik plánovania a koordinácie   otvoriť v novom okne
  10.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, Nitriansky kraj
 17. Špecialista správy projektu vo výstavbe   otvoriť v novom okne
  10.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, Nitriansky kraj
 18. Operátor sekundárneho okruhu (Ref. č.: A1000)   otvoriť v novom okne
  9.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, Trnavský kraj
 19. Junior Internal Auditor for financial audits   otvoriť v novom okne
  2.5.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Mlynské nivy 47, Apollo Business Center II., Bratislava

Ponuky spoločnosti e-mailom