Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, sú bezpečným, spoľahlivým, efektívnym a konkurencieschopným výrobcom elektriny s dominantným postavením na elektroenergetickom trhu v SR.

Vyberte si prevádzku:
 1. Špecialista regulačných a trhových záležitostí- senior   otvoriť v novom okne
  23.9.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Mlynské nivy 47, Apollo Business Center II., Bratislava
 2. Špecialista koordinácie programu spoľahlivosti ľudského činiteľa   otvoriť v novom okne
  22.9.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  AE Mochovce, 935 39 Mochovce, Nitriansky kraj
 3. Technik bezpečnostných meraní (Ref. č.: A0123.00101)   otvoriť v novom okne
  22.9.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, Trnavský kraj
 4. Technik hodnotenia prevádzky   otvoriť v novom okne
  22.9.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  AE Mochovce, 935 39 Mochovce, Nitriansky kraj
 5. Strategický nákupca   otvoriť v novom okne
  21.9.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, Nitriansky kraj
 6. Safety interface technician   otvoriť v novom okne
  7.9.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, Nitra region
 7. Interný audítor   otvoriť v novom okne
  5.9.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Bratislava

Ponuky spoločnosti e-mailom