Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, sú bezpečným, spoľahlivým, efektívnym a konkurencieschopným výrobcom elektriny s dominantným postavením na elektroenergetickom trhu v SR.

Vyberte si prevádzku:
 1. Špecialista aktualizácie projektu    otvoriť v novom okne
  6.12.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  AE Mochovce, 935 39 Mochovce, Nitriansky kraj
 2. Strojník energetických zariadení - Odvodnenie kalov (Ref. č.: A1185.20103)   otvoriť v novom okne
  5.12.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, Trnavský kraj
 3. Revízny technik   otvoriť v novom okne
  5.12.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, Nitriansky kraj
 4. Strojník jadrových zariadení - dieselgenerátorová stanica (Ref. č.: A1182.20202)   otvoriť v novom okne
  2.12.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, Trnavský kraj
 5. Strojník energetických zariadení - Úprava chladiacej vody (Ref. č.: A1110.50201)   otvoriť v novom okne
  2.12.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, Trnavský kraj
 6. Strojník jadrových zariadení - sekundárny okruh (Ref. č.: A1100)   otvoriť v novom okne
  2.12.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, Trnavský kraj
 7. Technik operatívnej inžinierskej podpory - Skupina - ochrany, merania a automatiky (Ref. č.: A3122.00102)   otvoriť v novom okne
  2.12.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, Trnavský kraj
 8. Technológ prípravy údržby - Skupina projekty a technológia (Ref. č.: A3116.00201)   otvoriť v novom okne
  1.12.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, Trnavský kraj
 9. Elektrikár - vodné hospodárstvo A1185 (Ref. č.: A1185.20203)   otvoriť v novom okne
  1.12.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, Trnavský kraj
 10. Špecialista správy projektu vo výstavbe   otvoriť v novom okne
  30.11.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, Nitriansky kraj
 11. Skladník (Ref. č.: 25335.00101)   otvoriť v novom okne
  30.11.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, Trnavský kraj
 12. Asistent riaditeľa úseku    otvoriť v novom okne
  25.11.2016, Slovenské elektrárne, a.s.
  Mlynské nivy 47, Apollo Business Center II., Bratislava

Ponuky spoločnosti e-mailom