Naši zamestnanci na celom svete poskytujú spoločnosti Miba svoje znalosti, nápady a skúsenosti. Je to jej ľudský kapitál a základ nášho spoločného úspechu.

Prístup spoločnosti Miba v oblasti riadenia ľudských zdrojov trvalo podporuje znalosti a odbornú spôsobilosť našich zamestnancov – jednoznačným chápaním „vodcovstva“ (leadership), programami odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania prispôsobenými potrebám, ako aj stále novými a náročnými úlohami v medzinárodnom prostredí. Tak umožňujeme priestor. Tak pristupujeme k zodpovednosti podniku. Tak pripravujeme budúcnosť. Spoločne s našimi zamestnancami.


Počet ponúk: 3

 1. Pracovník elektrickej údržby   otvoriť v novom okne
  23.5.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 2. Pracovník nástrojárne (práca na CNC strojoch)   otvoriť v novom okne
  22.5.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Nábrežie Oravy 2222, Dolný Kubín
 3. IT Senior Consultant / Production   otvoriť v novom okne
  2.5.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín, Žilinský kraj

Ponuky spoločnosti e-mailom