Naši zamestnanci na celom svete poskytujú spoločnosti Miba svoje znalosti, nápady a skúsenosti. Je to jej ľudský kapitál a základ nášho spoločného úspechu.

Prístup spoločnosti Miba v oblasti riadenia ľudských zdrojov trvalo podporuje znalosti a odbornú spôsobilosť našich zamestnancov – jednoznačným chápaním „vodcovstva“ (leadership), programami odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania prispôsobenými potrebám, ako aj stále novými a náročnými úlohami v medzinárodnom prostredí. Tak umožňujeme priestor. Tak pristupujeme k zodpovednosti podniku. Tak pripravujeme budúcnosť. Spoločne s našimi zamestnancami.


Počet ponúk: 5

 1. Pracovník BOZP - Bezpečnostný technik   otvoriť v novom okne
  2.12.2016, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 2. Operátor výroby   otvoriť v novom okne
  30.11.2016, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 3. Mzdový účtovník   otvoriť v novom okne
  30.11.2016, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 4. Softvérový inžinier   otvoriť v novom okne
  21.11.2016, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 5. IT Experts on the shop floor   otvoriť v novom okne
  9.11.2016, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín

Ponuky spoločnosti e-mailom