Naši zamestnanci na celom svete poskytujú spoločnosti Miba svoje znalosti, nápady a skúsenosti. Je to jej ľudský kapitál a základ nášho spoločného úspechu.

Prístup spoločnosti Miba v oblasti riadenia ľudských zdrojov trvalo podporuje znalosti a odbornú spôsobilosť našich zamestnancov – jednoznačným chápaním „vodcovstva“ (leadership), programami odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania prispôsobenými potrebám, ako aj stále novými a náročnými úlohami v medzinárodnom prostredí. Tak umožňujeme priestor. Tak pristupujeme k zodpovednosti podniku. Tak pripravujeme budúcnosť. Spoločne s našimi zamestnancami.


Počet ponúk: 4

 1. Operátor výroby   otvoriť v novom okne
  19.7.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 2. Konštruktér pre tím Industrial Engineering   otvoriť v novom okne
  18.7.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 3. IT Administrator CAD / PLM - Position located in Laakirchen, Austria   otvoriť v novom okne
  17.7.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 4. Pracovník nástrojárne (práca na CNC strojoch)   otvoriť v novom okne
  10.7.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Nábrežie Oravy 2222, Dolný Kubín

Ponuky spoločnosti e-mailom