Naši zamestnanci na celom svete poskytujú spoločnosti Miba svoje znalosti, nápady a skúsenosti. Je to jej ľudský kapitál a základ nášho spoločného úspechu.

Prístup spoločnosti Miba v oblasti riadenia ľudských zdrojov trvalo podporuje znalosti a odbornú spôsobilosť našich zamestnancov – jednoznačným chápaním „vodcovstva“ (leadership), programami odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania prispôsobenými potrebám, ako aj stále novými a náročnými úlohami v medzinárodnom prostredí. Tak umožňujeme priestor. Tak pristupujeme k zodpovednosti podniku. Tak pripravujeme budúcnosť. Spoločne s našimi zamestnancami.


Počet ponúk: 3

 1. Operátor výroby   otvoriť v novom okne
  23.6.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 2. Konštruktér    otvoriť v novom okne
  15.6.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín, Žilinský kraj
 3. Pracovník materiálového laboratória   otvoriť v novom okne
  14.6.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín, Žilinský kraj

Ponuky spoločnosti e-mailom