Naši zamestnanci na celom svete poskytujú spoločnosti Miba svoje znalosti, nápady a skúsenosti. Je to jej ľudský kapitál a základ nášho spoločného úspechu.

Prístup spoločnosti Miba v oblasti riadenia ľudských zdrojov trvalo podporuje znalosti a odbornú spôsobilosť našich zamestnancov – jednoznačným chápaním „vodcovstva“ (leadership), programami odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania prispôsobenými potrebám, ako aj stále novými a náročnými úlohami v medzinárodnom prostredí. Tak umožňujeme priestor. Tak pristupujeme k zodpovednosti podniku. Tak pripravujeme budúcnosť. Spoločne s našimi zamestnancami.


Počet ponúk: 11

 1. Pracovník nástrojárne (práca na CNC strojoch) - práca v najmodernejšej nástrojárni na Slovensku   otvoriť v novom okne
  26.3.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 2. Pracovník materiálového laboratória   otvoriť v novom okne
  24.3.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 3. Koordinátor montáže pre tím Industrial Engineering   otvoriť v novom okne
  23.3.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 4. Mechanik v tíme Press Competence Center   otvoriť v novom okne
  23.3.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 5. Špecialista ľudských zdrojov   otvoriť v novom okne
  15.3.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 6. Koordinátor integrovaného systému riadenia   otvoriť v novom okne
  15.3.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Žilinský kraj
 7. Koordinátor pre Lean management   otvoriť v novom okne
  2.3.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 8. Koordinátor pre Lean management   otvoriť v novom okne
  28.2.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 9. IT Senior Consultant - Supply Chain Management / Production / Maintenance   otvoriť v novom okne
  28.2.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 10. IT Senior Consultant / Production   otvoriť v novom okne
  28.2.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 11. Plánovač výroby   otvoriť v novom okne
  28.2.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín

Ponuky spoločnosti e-mailom