Naši zamestnanci na celom svete poskytujú spoločnosti Miba svoje znalosti, nápady a skúsenosti. Je to jej ľudský kapitál a základ nášho spoločného úspechu.

Prístup spoločnosti Miba v oblasti riadenia ľudských zdrojov trvalo podporuje znalosti a odbornú spôsobilosť našich zamestnancov – jednoznačným chápaním „vodcovstva“ (leadership), programami odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania prispôsobenými potrebám, ako aj stále novými a náročnými úlohami v medzinárodnom prostredí. Tak umožňujeme priestor. Tak pristupujeme k zodpovednosti podniku. Tak pripravujeme budúcnosť. Spoločne s našimi zamestnancami.


Počet ponúk: 10

 1. Pracovník odbytu   otvoriť v novom okne
  26.4.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 2. Pracovník externej logistiky   otvoriť v novom okne
  26.4.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 3. Pracovník materiálového laboratória   otvoriť v novom okne
  26.4.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín, Žilinský kraj
 4. Konštruktér / Tím Industrial Engineering   otvoriť v novom okne
  26.4.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín, Žilinský kraj
 5. Pracovník nástrojárne (práca na CNC strojoch) - práca v najmodernejšej nástrojárni na Slovensku   otvoriť v novom okne
  26.4.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín, Žilinský kraj
 6. Pracovník vnútropodnikového transportu   otvoriť v novom okne
  25.4.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 7. Operátor výroby   otvoriť v novom okne
  20.4.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 8. Plánovač výroby   otvoriť v novom okne
  29.3.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín, Žilinský kraj
 9. IT Senior Consultant / Production   otvoriť v novom okne
  29.3.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín, Žilinský kraj
 10. IT Senior Consultant - Supply Chain Management / Production / Maintenance   otvoriť v novom okne
  29.3.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín, Žilinský kraj

Ponuky spoločnosti e-mailom