Zaujímate sa o poisťovníctvo a chcete pracovať pre lídra na trhu? V Allianz - Slovenskej poisťovni môžete nájsť uplatnenie na pozíciách s rôznym zameraním. Zamestnanci a obchodní zástupcovia na celom Slovensku sa starajú o vývoj, zlepšovanie a predaj špičkových poistných produktov a služieb v oblastiach životného a úrazového poistenia, poistenia privátneho majetku a motorových vozidiel, poistenia zodpovednosti a tiež v oblasti poistenia priemyslu a podnikateľov.

  1. Referent/Referentka telefonických služieb pre likvidáciu PU
  2. Klientský poradca
  3. Klientsky poradca pre pobočku v Nitre
  4. Metodik/Metodička pre riadenie procesov správy poistenia
  5. Brigádnik/Brigádnička pre oceňovanie motorových vozidiel
  6. Referent/Referentka pre obnovu poistných zmlúv
  7. Špecialista/tka telefonickej podpory obchodných partnerov
  8. Metodik/Metodička účtovníctva dlhodobého finančného majetku
  9. Metodik/Metodička výkazníctva - junior

Ponuky spoločnosti e-mailom