Kontakt

Kontaktné údaje

+421 2 33 00 67 90 (pre spoločnosti: +421 2 33 00 67 91)

Profesia, spol. s r.o.
Pribinova 19
811 09  Bratislava
Slovenská republika

Fakturačné údaje

Profesia, spol. s r. o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava
Slovensko

Reg.: Okresný súd Bratislava I, č. z. 22949/B
IČO: 35800861
DIČ: 2020280933
IČ DPH: SK2020280933

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
Slovensko

Názov účtu: Profesia spol. s r.o.
Číslo účtu: 2622545581/1100
SWIFT (BIC): TATRSKBX
IBAN: SK96 1100 0000 0026 2254 5581

Napíšte nám