Charakteristika spoločnosti

Výroba a predaj ložísk