Súkromné detské jasličky DROBČEK sú zariadením, ktoré poskytuje starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 4 rokov dieťaťa.
Jasličky majú celodennú starostlivosť s prevádzkovou dobou od 7:00 do 17:30 hod.


Ponuky spoločnosti e-mailom