Zoznam lokalít

Bratislavský kraj   4 259

Trnavský kraj   1 419

Trenčiansky kraj   1 419

Nitriansky kraj   1 453

Žilinský kraj   1 401

Banskobystrický kraj   1 041

Prešovský kraj   938

Košický kraj   1 305