Zoznam lokalít

Bratislavský kraj   8 802

Trnavský kraj   2 620

Trenčiansky kraj   2 229

Nitriansky kraj   2 460

Žilinský kraj   2 231

Banskobystrický kraj   1 612

Prešovský kraj   1 405

Košický kraj   2 044