Zoznam lokalít

Bratislavský kraj   7 827

Trnavský kraj   2 390

Trenčiansky kraj   2 365

Nitriansky kraj   2 240

Žilinský kraj   2 260

Banskobystrický kraj   1 481

Prešovský kraj   1 364

Košický kraj   2 003