Zoznam lokalít

Bratislavský kraj   5 516

Trnavský kraj   1 234

Trenčiansky kraj   1 107

Nitriansky kraj   1 256

Žilinský kraj   1 228

Banskobystrický kraj   818

Prešovský kraj   749

Košický kraj   1 187