Riaditeľ LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95 Likavka

Žilinský samosprávny kraj

Miesto práce
Likavka
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 300 EUR/mesiacPlat bude stanovený v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností organizácie,
• zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom organizácie.

Zamestnanecké výhody, benefity

• stabilná verejná inštitúcia

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie požiadavky:
• odbornosť - znalosť legislatívy zo sociálnej oblasti (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákonníka práce, zákona o rozpočtových pravidlách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,... )

Zoznam požadovaných dokumentov:
• predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania,
• motivačného listu,
• štruktúrovaného profesijného životopisu,
• fotokópie dokladu o vzdelaní,
• predloženie projektu so zameraním na skvalitňovanie sociálnych služieb v zariadení s dôrazom na podporu a rozvoj komunitných služieb na najbližších 5 rokov v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV, odsek 3), 4) a 5)), ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.
INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania: 19. 11. 2020

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 10. 12. 2020

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:
poštou alebo osobne na adresu: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte PhDr. Zdenku Klincovú na t. č.: 041/5032 415.
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka a osobný pohovor
Kontaktná osoba: PhDr. Zdenka Klincová, t. č. 041/5032 415, e-mail [email protected]

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky a v stanovenom termíne predložia poštou, príp. osobne všetky požadované dokumenty.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

10.12.2020 (ostáva ešte 12 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5 rokov odbornej praxe v oblasti sociálnych služieb, 3 roky riadiacej praxe

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na
výkon funkcie,
• znalosť štátneho jazyka,
• znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými
komunikačnými technológiami,
• bezúhonnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Vyšší územný celok VUC

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
http://www.regionzilina.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: PhDr. Zdenka Klincová
Tel.: +421415032415
E-mail: poslať životopis
ID: 4001637  Dátum zverejnenia: 19.11.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 300 EUR/mesiac