Riaditeľ Oravskej polikliniky Námestovo, Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo (Identifikátor VK: VK/ŽSK/28/2020)

Žilinský samosprávny kraj

Miesto práce
Námestovo
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
2 500 EUR/mesiacod 2 500 € brutto/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností organizácie,
zodpovednosť za efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom organizácie

Informácie o výberovom konaní

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
• plnenie nižšie uvedených požiadaviek,
• predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania, motivačného listu,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• fotokópie dokladov o vzdelaní,
• predloženie projektu zo zameraním na stratégiu rozvoja Oravskej polikliniky Námestovo, Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v strednodobom horizonte na najbližších 5 rokov, v štruktúre podľa Smernice ŽSK č. 96/2011 článok IV., ktorá je zverejnená na internetovej stránke:
http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/riaditel-uradu-zsk/smernice/smernice-roku-2011.html

Požadovaná štruktúra projektu po formálnej stránke:
a) úvod,
b) zameranie projektu,
c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy projektu (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
d) východiská projektu na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
e) ciele projektu,
f) akčný plán realizácie projektu s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
g) spôsob hodnotenia plnenia projektu ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
h) očakávaný prínos po realizácii projektu,
i) záver.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť poštou, prípadne osobne na adresu: Žilinský samosprávny kraj, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina s označením zatvorenej obálky „Výberové konanie – riaditeľ – Oravská poliklinika Námestovo - VK/ŽSK/28/2020 – NEOTVÁRAŤ“.

Uzávierka prihlášok na výberové konanie je 25. 11. 2020 , pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke. V prípade osobného podania je rozhodujúci dátum na podacej pečiatke Úradu ŽSK. V prípade nejasnosti kontaktujte p. Máriu Pečenú na tel. č. 041/5032 422.

Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka, odborný test a osobný pohovor.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí plnia zverejnené požiadavky a v požadovanom termíne a požadovaným spôsobom predložia všetky potrebné dokumenty.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomického alebo zdravotníckeho smeru výhodou

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požiadavky na uchádzačov:

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (ekonomického alebo zdravotníckeho smeru výhodou),
• minimálne 6-ročná odborná prax,
• minimálne 5-ročná prax v riadení,
• znalosť legislatívy z oblasti zdravotníctva (zákon č. 576/2004 Z. z., zákon č. 577/2004 Z. z., zákon č. 578/2004 Z. z.) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce, ...)
• manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
• znalosť štátneho jazyka, znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka vítaná,
• práca s PC na pokročilej úrovni,
• bezúhonnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Vyšší územný celok VUC

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
http://www.regionzilina.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mária Pečená
Tel.: +421415032422
E-mail: poslať životopis
ID: 3997657  Dátum zverejnenia: 9.11.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 2 500 EUR/mesiac