Vedúci oddelenia nakladania s majetkom

Žilinský samosprávny kraj

Miesto práce
Komenského, Žilina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiacodmeny, bonusy

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Popis činnosti pracovného miesta:
Vedenie oddelenia, ktoré:
- vykonáva činnosti súvisiace so správou nehnuteľného majetku samosprávneho kraja a majetku v správe OvZP,
- metodicky usmerňuje a rieši problémy v oblasti nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku,
- pripravuje a spracováva materiály vo veci zámeny, odpredaja a kúpy nehnuteľného majetku a zriadenia vecného bremena na rokovanie jednotlivých komisií zastupiteľstva a následne na rokovanie zastupiteľstva v záujme efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami,
- zabezpečuje vypracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov k prevodom nehnuteľného majetku,
- podieľa sa na delimitácii majetku v pôsobnosti samosprávneho kraja,
- eviduje a aktualizuje evidenciu nehnuteľného majetku samosprávneho kraja a pripravuje návrhy na vyradenie neupotrebiteľného a prebytočného majetku samosprávneho kraja a návrhy na efektívne nakladanie s nehnuteľným majetkom,
- vykonáva obhliadky nehnuteľného majetku, zápisy vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností
- podieľa sa na spracovaní údajov a podávaní námietok v rámci registra obnovenej evidencie pozemkov o vlastníckych právach k nehnuteľnostiam,
- pripravuje podklady a návrhy k spracovaniu projektu pozemkových úprav (hlavne pri riešení pozemkov pod komunikáciami vo vlastníctve samosprávneho kraja),
- pripravuje verejno-obchodné súťaže a priame predaje majetku samosprávneho kraja,
- zabezpečuje prevádzku správy majetku OvZP, vypracováva návrhy a podklady pre rekonštrukčné práce a opravy budov,
- eviduje majetok za jednotlivé detašované pracoviská,
- pripravuje podklady pre vyradenie, zaradenie a presuny majetku v jednotlivých zariadeniach, - v spolupráci s oddelením vnútornej správy, krízového riadenia, CO a bezpečnosti sa podieľa na zabezpečovaní zvláštnych úloh vyplývajúcich z oblasti riešení krízových stavov,
- pripravuje zmluvy na prenájom nebytových priestorov,
- zabezpečuje podklady potrebné na uzatvorenie nájomných zmlúv a sleduje platnosť nájomných zmlúv,
- zabezpečuje informácie o dočasnom nevyužívaní nehnuteľného majetku samosprávneho kraja a ponukové konanie na jeho prenájom.

Zamestnanecké výhody, benefity

• stabilná verejná inštitúcia s možnosťou dlhodobého uplatnenia
• motivačný mzdový systém
• výhody plynúce z kolektívnej zmluvy
. preplácanie stravného zamestnávateľom nad úroveň stanovenú zákonom

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokumentov: žiadosť na zaradenie na osobný pohovor, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov
INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE: VIĎ.Popis činnosti pracovného miesta

Dátum vyhlásenia výberového konania: 21. týždeň, - 23.týždeň

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 03.06.2020
Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: e-mailom Mgr. Alžbeta Skopalová, t.č. 041/5032 440 e-mail [email protected], osobne, príp. poštou na adresu: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Predpokladané miesto uskutočnenia osobného pohovoru: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Spôsob vykonania osobného pohovoru: ústne

Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Skopalová, t.č. 041/5032 440, e-mail [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

nakladanie s majetkom

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Word, Excel, Powerpoint, Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

vedenie kolektívu - min. 1 ročná prax a minimálne 5 ročná prax v odbore

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, tímovosť, lojalita, vysoké pracovné nasadenie, príjemné vystupovanie

- Ďalšie požiadavky: min. 5 ročná prax v odbore geodézie, stavebníctva resp. práva, nutná znalosť čítania geometrických plánov a mapových podkladov, základy čítania stavebných výkresov, min. 1 ročná prax vo vedení kolektívu, znalosť katastrálneho zákona a súvisiacich predpisov a iných predpisov a postupov súvisiacich so zápisom vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, prax v oblasti správy majetku výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Vyšší územný celok VUC

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
http://www.regionzilina.sk
ID: 3914117  Dátum zverejnenia: 20.5.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac