Riaditeľ Turčianskej galérie v Martine

Žilinský samosprávny kraj

Miesto práce
Daxnerova 2, 036 01 Martin, okres Martin
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.12.2018

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

komplexné riadenie a zodpovednosť za činnosť organizácie;
zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom organizácie;

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

1 200 € brutto/mes.

Zamestnanecké výhody, benefity

služobný telefón

Informácie o výberovom konaní

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
plnenie vyššie uvedených požiadaviek,
predloženie štruktúrovaného profesijného životopisu, ktorý bude okrem základných náležitostí obsahovať aj odbornú časť v štruktúre:
 vedecko-výskumná činnosť (názov úlohy, termín, pracovisko, grant, výstup)
 kurátorská činnosť doma a v zahraničí (názov výstavy, termín, miesto výstavy, štát, výstup)
 publikačná činnosť - publikácie/monografie, katalógy, odborné časopisy (názov publikácie/časopisu, názov príspevku, rok vydania, vydavateľ)
 odborné stáže a študijné pobyty doma a v zahraničí (názov inštitúcie, termín, špecifikácia)
predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania, motivačného listu a fotokópie dokladu o vzdelaní,
predloženie výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,
predloženie projektu so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližšie 4 roky v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV), ktorá je zverejnená na
internetovej stránke www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice »schválené v roku 2011
Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na adresu: Žilinský samosprávny kraj, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina, v termíne do 25. októbra 2018, s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – Turčianska galéria“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

minimálne 5-ročná odborná prax
minimálne 2-ročná riadiaca prax
odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, výnos MKSR č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,...)
manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie
znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka – vítaná
aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami
bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Vyšší územný celok VUC

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
http://www.regionzilina.sk
ID: 3511939   Dátum zverejnenia: 9.10.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1 200 € brutto/mes.