Technik strojov a zariadení

Miesto práce
ZF Slovakia, a. s., 934 01 Levice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto)
1 730 EUR/mesiacMesačná mzda od 1 730 € (vrátane základnej zložky mzdy*, bonusov a prémií)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Popis pracovnej činnosti:
 • Vedie, dopĺňa a udržuje v aktuálnom stave archív technickej dokumentácie S a Z a VTZ.
 • Riadi, kontroluje a zabezpečuje inštaláciu nových a  premiestňovaných S a Z.
 • Poskytuje technickú podporu dodávateľom servisu (interným a externým).
 • Vypracovávanie podkladov a rokovanie s dodávateľmi, spolupráca pri tvorbe zmlúv o zabezpečovaní ND,
materiálov a poskytovaní servisných služieb
 • Vypracovávanie štatistických analýz a rozborov týkajúcich sa technických porúch a rokovanie s výrobcami
vyhradených technických zariadení.
 • Rokovanie s dodávateľmi, riešenie technických problémov na špecifických požiadavkách servisu.
 • Navrhovanie a vypracovávanie podkladov pre technické riešenia v oblasti S a Z.
 • Vypracovávanie a dopĺňanie technických postupov a dát v softvérových moduloch údržby (SAP /PM)
 • Sledovanie vývoja a zmien technických noriem pre vyhradené technické objekty.
 • Plní pokyny nadriadeného vydané v súlade s právnymi predpismi 

Zodpovedá za:
 • Objednanie a výkon opráv S a Z a VTZ, vykonávané externými organizáciami podľa platnej legislatívy
 • Spracovanie požiadaviek na nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu, vedie a vyhodnocuje náklady
na ND, SM a údržbu
 • Stanovenie a vypracovanie  plánu preventívnej údržby a kontroly strojov a VTZ a zodpovednosť za ich
dodržiavanie vrátane plnenia legislatívnych požiadaviek.
 • Za realizáciu zavádzania a udržovania TPM v údržbe
 • Viesť agendu dokumentácie strojov, poskytovať informáxcie pri zaraďovaní do majetku

Rozhoduje:
 • O zastavení prevádzkovania zariadenia, ak je ohrozená BOZP, alebo OŽP
 • Posudzuje kvalitu vykonaných údržbárskych prác interne a hlavne externe. Môže zastaviť práce, alebo platbu
externej firme, pri nedodržaní zmluvných podmienok
 • O podmienkach pre výkon servisu pre VTZ a ich plnenie

Spolupracuje:
 • Pri zisťovaní porúch, príčin havárií S a Z a VTZ
 • Pri riadení a činnosti skladov pre ND a spotrebný materiál
 • Vypracovávanie podkladov a podnecovanie sťažností a reklamácií v prípade nedodržania podmienok zo
strany externých dodávateľov v spolupráci s definovanými oddeleniami zodpovednými za vybavovanie
reklamácií.

Ďalšie zodpovednosti:
 • Zamestnanec vykonáva ďalšie úlohy a činnosti uložené jemu nadriadeným zamestnancom, súvisiace s
dohodnutým druhom práce.
 • Zamestnanec je povinný vykonávať práce v rozsahu náplne práce, pracovnej zmluvy, Zákonníka práce,
platných organizačných a riadiacich noriem.
 • Zamestnanec je povinný riadiť sa smernicami a dokumentáciou vychádzajúcou zo systému riadenia kvality
podľa normy ISO TS 16 949 a environmentálneho manažérskeho systému podľa normy ISO 14 001, a systému
riadenia energií EnMS, podľa normy ISO 50001:2011
 • Zamestnanec je povinný dodržiavať platné predpisy v oblasti BOZP, tzn. dbať o svoju vlastnú bezpečnosť, o
svoje zdravie a o bezpečnosť a zdravie iných osôb, ktorých sa bezprostredne dotýka jeho konanie.
 • Zamestnanec je povinný dodržiavať platné predpisy v oblasti požiarnej ochrany.

S a Z – stroje a zariadenia
VTZ – vyhradené technické zariadenia

Zamestnanecké výhody, benefity

 • zaujímavý odmeňovací systém so širokou škálou finančných benefitov
 • zmenové príplatky
 • príplatok na dopravu
 • 13. plat
 • 14. plat
 • vernostné
 • pracovné jubileum
 • DDS až do výšky 6% príspevku zamestnávateľa
 • ďalšie mimoriadne odmeny
 • nadštandardné lekárske prehliadky
 • výrazná dotácia stravy zamestnancom
 • konto pracovného času
 • ponuka rekreačných pobytov pre zamestnancov

*z toho základná zložka 1364 € v zmysle § 62 ods.2 zákona o službách zamestnanosti

Informácie o výberovom konaní

https://jobs.zf.com/job-invite/50163/

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

strojárenské, technické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

Stredoškolské vzdelanie a 5 rokov prax z údržby alebo Vysokoškolské vzdelanie a 3 roky skúseností z

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné požiadavky:
 • SPŠ s maturitou, strojnícka, elektrotechnická - prax 5 rokov v obore
 • VŠ strojníckeho, alebo elektrotechnického zamerania - prax v obore 3 roky
 • Znalosti o riadení a činnosti na vyhradených technických zariadeniach a odborná spôsobilosť podľa
MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z
 • Znalosť nemeckého, alebo anglického jazyka (v písomnej aj verbálnej forme)
 • Základné znalosti a normy upravujúce zaistenie kvality
 • Zodpovednost za chyby výrobkov

Odborné predpoklady:
 • Znalosti o používaných S a Z v strojárstve
 • Znalosti odborných technických noriem a požiadaviek na zariadenia
 • Znalosti z oblasti kontroly stavu technických zariadení
 • Znalosť všeobecných právnych predpisov a požiadaviek na VTZ
 • Znalosti práce na PC ( Word. Excel. Power Point, Visio ) a systém SAP
 • Analýza koreňových príčin poruchových stavov a ich odstraňovanie
 • Znalosti TPM, 5S, Autonómnej údržby, OEE, nákladov na údržbu a výkonových limitov pre efektívnu údržbu
 • Znalosti o základných typoch údržieb – korektívna, plánovaná, prediktívna, monitoring a diagnostika
zariadení,
 • Znalosti o ustavovaní a vyrovnávaní osí strojov, meraní vibrácií a strojných parametrov stroja, filtrácii a -
starostlivosť o oleje a mazadlá, thermografia apod

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Koncern ZF je celosvetovo tretím najväčším dodávateľom pre automobilový priemysel. Spoločnosť ZF Slovakia patrí medzi najväčších a najstabilnejších zamestnávateľov. Na Slovensku pôsobí koncern od roku 1993 a dnes zamestnáva 3000 zamestnancov.

Výroba v závode Trnava: spojky, dvojhmotové zotrvačníky, meniče krútiacehio momentu.

Výroba v závode Levice: moduly hnacieho ústrojenstva, technológie tlmenia, podvozkové komponenty.

Výroba v závode Šahy: technológie tlmenia

Výroba v závode Detva: podvozkové komponenty

Výroba v závode Komárno: spojky

ZF Slovakia, a.s., Prevádzková jednotka Moduly tlmenia, závod Levice

Levický závod, ktorý je súčasťou Prevádzkovej jednotky Moduly tlmenia, zahájil svoju výrobu v roku 2008 a v súčasnosti zamestnáva vyše 700 zamestnancov.

Tlmič používaný v automobilovom priemysle predstavuje hydraulický systém tlmenia. Pre výrobu tlmičov sa využívajú moderné technológie robotického zvárania v ochrannej atmosfére, katodického ponorného lakovania s predvolenou povrchovou úpravou a montáže hydraulického systému tlmičov.

Spoločnosť dodáva komponenty do takmer všetkých automobilových značiek, najvýznamnejšími zákazníkmi sú Nissan, Mercedes a Volvo.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Karvašová
Tel.: +421366294616
E-mail: poslať životopis
ID: 4498742  Dátum zverejnenia: 11.1.2023  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja. Základná zložka mzdy (brutto): 1 730 EUR/mesiac