Charakteristika spoločnosti

ZET Group AB je spoločnosť pôsobiaca v oblasti stavebníctva, elektromontáži a dodávok pre stavby priemyselného typu ale aj bytovú a kancelársku výstavbu.