Charakteristika spoločnosti

Obchodník s cennými papiermi
www.zenitkapital.sk