Cargo ťa chce www.cargotachce.sk

a ponúka Ti za to stabilné pracovné miesto, pravidelnú mzdu,
jej nárast a množstvo ďalších benefitov

Ako samostatná spoločnosť pôsobíme na trhu od roku 2005. Svojou činnosťou však nadväzujeme na takmer 180-ročnú tradíciu železničnej nákladnej dopravy na území Slovenska. Stopercentným akcionárom našej spoločnosti je štát, v mene ktorého koná Ministerstvo dopravy SR.

Sme najväčší a najskúsenejší železničný nákladný dopravca na území Slovenska, ktorý svoje služby poskytuje zákazníkom zo všetkých hospodárskych odvetví. Okrem železničnej nákladnej prepravy, ktorá je naším hlavným produktom, ponúkame taktiež prenájom, údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a ďalšie služby, ktoré súvisia so železničnou nákladnou prepravou. Spomedzi železničných nákladných dopravcov pôsobiacich na Slovensku sme jediní, ktorí poskytujú služby na celej železničnej infraštruktúre a máme teda pracoviská po celom Slovensku.

Naším cieľom je rozvíjať železničnú nákladnú dopravu, najekologickejší druh nákladnej dopravy. Spokojnosť zákazníkov, kvalita, bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej dopravy sú našimi hlavnými prioritami.

Hlavné benefity

Spokojnosť zamestnancov je pre nás rovnako dôležitá ako spokojnosť zákazníkov. Snažíme sa preto vytvárať pracovné prostredie, v ktorom sa zamestnanci cítia uznávaní a rešpektovaní. Spokojnosť zamestnancov sa potom odzrkadľuje na kvalite práce a dobrom mene firmy. Našim zamestnancom ponúkame množstvo benefitov. Tu sú niektoré z nich:

 • výplata na účte najneskôr v 14. deň v mesiaci
 • skrátený týždenný pracovný čas
 • výhodné cestovanie vlakom na Slovensku a v zahraničí
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier)
 • pracovné voľno s náhradou mzdy pri osobných prekážkach v práci
 • pracovné voľno s náhradou mzdy na zlepšenie starostlivosti o rodinu
 • sociálna výpomoc formou finančných príspevkov (napríklad pri narodení dieťaťa, pri dlhodobej práceneschopnosti alebo pri mimoriadne ťaživej rodinnej situácii)
 • peňažný dar pri pracovných výročiach, životných jubileách a za viacnásobné darcovstvo krvi
 • príspevok na stravu
 • príspevok na regeneráciu pracovnej sily
 • MultiSport karta
 • zvýhodnené vybrané bankové produkty v zmluvných bankách
 • zvýhodnené kúpeľné pobyty vo vybraných zariadeniach
 • zvýhodnené pobyty vo vybraných hoteloch

Zdá sa Vám to málo? Viac nájdete pri pracovných ponukách alebo na www.cargotachce.sk.