Železnice Slovenskej republiky

ŽSR sú podľa zákona prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu, trakčené vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia, železničné stanice...

Pracovné benefity

Fond pracovného času:

 • zníženie fondu pracovného času na 36 hodín bez zníženia mzdy
 • pracovný pomer na dobu neurčitú
 • pružný pracovný čas

Pracovné voľno s náhradou mzdy

 • 12 dní za rok na sprevádzanie rodinného príslušníka
 • 12 dní za rok v prípade vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca
 • 1 deň v mesiaci pre osamelé ženy a mužov s deťmi

Starostlivosť o zamestnanca v prípade zdravotných problémov

 • náhrada príjmu v PN vo výške 60%
 • vyrovnávací príplatok
 • rekondičné pobyty
 • bezplatné psychologické poradenstvo
 • pravidelné lekárske prehliadky