Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovanie zariadenia zameraného na poskytovanie dlhodobej intenzívnej starostlivosti.