Charakteristika spoločnosti

Predaj a distribúcia prípravkov a zmesí pre pekárne a cukrárne.