Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch prevádzkuje Domov sociálnych služieb a Pracovisko pracovnej terapie s ambulantnou formou pobytu. Cieľovú skupinu tvoria deti, mladí ľudia a dospelí s mentálnym postihnutím, viacnásobným postihnutím, autizmom a inými špecifickými poruchami.


Ponuky spoločnosti e-mailom