Charakteristika spoločnosti

Zdenek Černay SHR predstavuje moderný a dynamicky sa rozvíjajúci poľnohospodársky podnik nielen v oblasti pestovania základných poľnohospodárskych komodít, ale aj v špecializovanej rastlinnej výrobe, využívajúc najmodernejšiu závlahovú techniku a strojové vybavenie. Naša firma súčasne disponuje technologickými linkami na pozberovú úpravu poľnohospodárskych plodín.