Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola Hlohovec

Miesto práce
Pribinova 5, Hlohovec
Druh pracovného pomeru
skrátený úväzok
Termín nástupu
2020-09-02

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Učiteľ/ka ZUŠ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
50%

Počet študentov školy
654

Požiadavky na zamestnanca

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
internet-základy, MS Office - základy

Vzdelanie
Podľa zákona č. . 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne vyššie odborné vzdelanie v odbore hra na gitare.

Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto je na dobu určitú, s výhľadom na TPP. V prípade záujmu uchádzača vieme doplniť úväzok na 100% hodinami hudobnej náuky.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných údajov, v prípade úspešnosti vo VK odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 20. 08. 2020 do 12.00 h na adresu:
Základná umelecká škola Hlohovec
Pribinova 5
920 01 Hlohovec
[email protected]

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania“ – neotvárať“.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do ZUŠ, Pribinova 5, Hlohovec. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.08. 2020 o 10.00 h v budove školy v koncertnej sále a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Pribinova 5
Hlohovec
http://ww.zushlohovec.sk
ID: 3944622  Dátum zverejnenia: 30.7.2020  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.