Riaditeľ

Základná umelecká škola Gelnica

Miesto práce
Gelnica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2017-10-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
265

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
- vyššie odborné vzdelanie alebo aj vysokoškolské vzdelanie prvého či druhého stupňa požadovaného smeru podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,

Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky :
- občianska bezúhonnosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia škôl
- komunikačné a organizačné schopnosti,
- zdravotná spôsobilosť.
Požadované doklady :
1. písomná prihláška do výberového konania,
2. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
3. potvrdenie o dĺžke odbornej a pedagogickej praxe,
4. štruktúrovaný životopis,
5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
6. preukázanie telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
7. návrh koncepcie rozvoja školy na funkčné obdobie,
8. prípadne ďalšie kópie dokladov preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné
predpoklady,
9. súhlas uchádzača na zverejnenie a použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi a prílohami doručte poštou resp. osobne do 8. septembra 2017 do 14.00 hod. na adresu : Mestský úrad, Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica.

Obálku označte „Výberové konanie Základná umelecká škola, Lutherovo námestie č. 1, Gelnica Neotvárať“.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Lutherovo nám. 1
Gelnica
http://www.zusgelnica.szm.com
ID: 3155960   Dátum zverejnenia: 9.8.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.