Ekonóm/ka

Základná škola Zákopčie

Miesto práce
Zákopčie č. 957, Zákopčie, Žilinský kraj, okres Čadca
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2018-02-19

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Ekonóm/ka

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
165

Požiadavky na zamestnanca

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie, VŠ I., VŠ II., - ekonomický odbor + znalosť podvojného účtovníctva)

Ďalšie požiadavky
Výborné počítačové znalosti MS Word, Excel
Odborná prax :
Účtovanie v podvojnom účtovníctve – prax minimálne 5 rokov
Uprednostňujeme žiadateľa s účtovnou praxou vo verejnej správe ( resp. školstve)
Druh pracovného pomeru : plný úväzok
Osobné predpoklady: bezúhonnosť, logické a analytické myslenie, dôslednosť,
Zodpovednosť
Okruhy náplne práce :
1. Komplexné zabezpečovanie účtovníckej agendy ( účtovanie rozpočtovej organizácie podľa zákona o účtovníctve č. 431/ 2002 Z. z. v sústave podvojného účtovníctva podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy, správa v softvéri IVES – WinIBEU
2. Komplexné spracovanie miezd – správa v softvéri IVES – WinPAM...
3. Práca na úseku rozpočtovania ( tvorba rozpočtu, čerpanie, úpravy, dodržiavanie rozpočtových pravidiel, zverejňovanie na webovom sídle, evidencia zmlúv, faktúr, objednávok)...
4. Účtovná uzávierka, štatistické výkazy, výkazy o hospodárení ...
5. Inventarizácia majetku, zaraďovanie majetku, odpis majetku
6. Komunikácia s bankou, zriaďovateľom, spracovanie rôznych podkladov súvisiacich s účtovníctvom

Zoznam požadovaných dokladov:
a.) Žiadosť o zaradenie do výberového konania
b.) Doklad o nadobudnutom vzdelaní ( kópia), doklad o praxi
c.) Profesijný životopis
d.) Aktuálny výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace
e.) Čestné vyhlásenie o tom, že:
- všetky údaje uvádzané v žiadosti sú pravdivé
- je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
- ovláda štátny jazyk SR
- súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z.


Písomnú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 15.2.2018 – do 15.00 hod. na adresu ZŠ Zákopčie č. 957, 023 11 Zákopčie alebo mailom na adresu : [email protected]
Termín výberového konania: 16.2.2018 – 17.00 hod.
kancelária RŠ – 1. poschodie

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Zákopčie č. 957
Zákopčie
http://www.zszakopcie.edupage.org
ID: 3310221   Dátum zverejnenia: 14.2.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.