Vychovávateľ

Základná škola Veľký Šariš

Miesto práce
Školská 531/29, Veľký Šariš
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2018-09-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Vychovávateľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
438

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
2. Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe;
3. Motivačný list ;
4. Fotokópie dokladov o vzdelaní;
5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);
6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.
Pracovný pomer: doba určitá.
Termín posielania žiadostí o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 26. 06. 2018.
Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:
- osobne na riaditeľstvo školy
- poštou na adresu: ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš
Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Platové podmienky: podľa platových taríf PZ a OZ a zvýšení platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. septembra 2018

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Školská 531/29
Veľký Šariš
http://www.zsvsaris.edu.sk
ID: 3415377   Dátum zverejnenia: 8.6.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.