Pedagogický asistent

Základná škola Veľký Šariš

Miesto práce
Školská 531/29, Veľký Šariš
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2018-09-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pedagogický asistent

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
438

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis,
motivačný list,
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov,
fotokópie dokladov o vzdelaní,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (len u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace),
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (až pred nástupom do zamestnania),
miesto výkonu práce: ZŠ Školská 29 a elokované pracoviská,
pracovný pomer: doba určitá.
Termín posielania žiadostí o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 26. 06. 2018.
Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:
- osobne na riaditeľstvo školy
- poštou na adresu: ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš
Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Platové podmienky: podľa platových taríf PZ a OZ a zvýšení platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. septembra 2018

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Školská 531/29
Veľký Šariš
http://www.zsvsaris.edu.sk
ID: 3415114   Dátum zverejnenia: 8.6.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.