Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - matematika

Základná škola s MŠ Šarišské Michaľany

Miesto práce
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany, okres Sabinov
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2018-02-05

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - matematika

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
427

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Matematika

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
Internet, Excel, Word, PowerPoint

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Ideálna kombinácia Matematika - Výtvarná Výchova

Ďalšie požiadavky:

a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) ovládanie štátneho jazyka,
d) zdravotná spôsobilosť,
e) bezúhonnosť,
f) prax v odbore

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Znalosť práce s PC:
Užívateľ MS Word, MS Excel, MS Power Point a Internet (úroveň používania pokročilý)

Požadované doklady:
1. Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania.
2. Profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom pedagogickej praxe.
3. Motivačný list.
4. Overené fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške).
5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace).
6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.
7. V prvom kole budú posúdení uchádzači na základe priložených životopisov.

Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Termín posielania žiadostí o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi: do 19. 1. 2018.

Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:
- elektronicky na adresu: [email protected]

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Pod lesíkom 19
Šarišské Michaľany
http://www.zssarmich.edu.sk
ID: 3284470   Dátum zverejnenia: 11.1.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.