Riaditeľ

Základná škola s MŠ Horná Kráľová

Miesto práce
Školská 373, Horná Kráľová
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2019-02-25

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
174

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pre príslušný druh školy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších zmien,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- 1. kvalifikačná skúška, alebo jej náhrada
- znalosť príslušnej legislatívy
- organizačné a riadiace schopnosti
- osobnostné a morálne predpoklady
- občianska bezúhonnosť

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania
- overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- čestné prehlásenie uchádzača o odbornej praxi
- výpis registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace )
- stručný projekt rozvoja zariadenia
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 5písm.a) a v zmysle §14 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. (Tlačivo nájdete na stránke školy)

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie ZŠ s MŠ Horná Kráľová – neotvárať “ najneskôr do 4.februára 2019 na adresu:

ZŠ s MŠ Horná Kráľová
Školská 373
951 32 Horná Kráľová

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Termín konania výberového konania bude prihláseným uchádzačom oznámený najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Základná škola s MŠ Horná Kráľová

Adresa spoločnosti

Školská 373
95132 Horná Kráľová
http://www.zseduhornakralova.edupage.

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Čagalová
Tel.: +421377781241
E-mail: poslať životopis
ID: 3576629   Dátum zverejnenia: 11.1.2019  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.