Riaditeľ

Základná škola s MŠ Bzenov

Miesto práce
Bzenov - Kopce 143, Bzenov
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2018-08-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
20

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Power Point, Práca s interaktívnou tabuľou

Vzdelanie
Vzdelanie
A. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
a. Získanie profesijných kompetencií podľa § 7 a 34 zákona NR SR č. 317/ 2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
b. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
c. Absolvovanie 1.atestácie alebo jej náhrady pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov

B: Iné kritériá a požiadavky :
a. Bezúhonnosť v zmysle § 9zákona .č.317/2009 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
b. Zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.
c. Ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/ 2009 Z. z.
d. Znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie

C: Zoznam požadovaných dokladov :
a. Písomná prihláška do výberového konania
b. Profesijný životopis
c. Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní / vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach / a absolvovaní 1.atestácie
d. Návrh koncepcie rozvoja školy / v rozsahu max 3 strán /
e. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
f. Doklad o dĺžke pedagogickej praxe
g. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
h. Čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom. o ochrane osobných údajov .

Ďalšie požiadavky
Zastupovanie riaditeľa v ZŠsMŠ: aprobácia / učiteľ 1.stupeň + anglický jazyk/

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Bzenov 143
Bzenov
ID: 3439484   Dátum zverejnenia: 4.7.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.