Riaditeľ

Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto

Miesto práce
Sibírska 39, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2017-11-15

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
206

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre ZŠ v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch,
- najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,
- vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Iné požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
- znalosť príslušnej legislatívy,
- organizačné a riadiace schopnosti,
- komunikatívnosť,
- vítaná je znalosť cudzieho jazyka

Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- vyplnený osobný dotazník,
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- overený doklad o absolvovaní 1. atestácie,
- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
- profesijný životopis, motivačný list,
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.),

Prihlášky s označením „výberové konanie ZŠ s MŠ Sibírska - neotvárať“ žiadame poslať do 16. októbra 2017, na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka č. l, 832 91 Bratislava 3 alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Sibírska 39
Bratislava-Nové Mesto
http://www.sibirska.sk
ID: 3207845   Dátum zverejnenia: 6.10.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.